ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Vostè es troba ací: Inicio  AJUNTAMENT  Urbanisme  Proyecjes Polígons-Subvenció IVACE  Acceso Directo Plusvalía

IIVTNU (IMPUESTO PLUSVALIA)

Descripció

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía)

Qui ho pot sol·licitar?

El sujeto pasivo del impuesto:

a) En las transmisiones a título lucrativo, tiene que presentar la declaración del impuesto la persona que adquiera el terreno o a favor de quien se constituya o transmita un derecho real (por ejemplo: quien recibe una donación, el heredero, quien recibe el usufructo, etc.).

b) En las transmisiones a título oneroso, tiene que presentar la declaración la persona que transmite el terreno o que transmite o constituye el derecho real (por ejemplo: el vendedor en una compraventa, quien permuta una finca, etc.). Si el obligado tributario es una persona física no residente en España, la ley prevé que, en este caso, el obligado a presentar la declaración es quien adquiera el terreno o a favor de quien se constituya o transmita el derecho real (por ejemplo: cuando quien vende un inmueble urbano es un no residente en España, el obligado a presentar y pagar el impuesto es el comprador).

Documentació que heu d’aportar

- Copia de la escritura pública

- Fotocopia del último recibo del IBI de los bienes transmitidos

- Fotocopia del DNI/NIF

Qui inicia el procediment?

D'ofici o a petició de persona interessada

La resolució posa fí a la via administrativa?

Cabe interponer recurso administrativo

Quins son els efectes si no obtinc resposta?

Desestimatorio

Recursos que cab interposar?

Recurso de reposición y recurso contencioso administrativo

Normativa

Artículos 104 a 110 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Més informació

- La declaración debe presentarse en el plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de transmisión si se trata de actos inter vivos.

- Si la transmisión es por causa de muerte, el período de presentación de la declaración es de 6 meses a partir de la fecha de la defunción, prorrogables a 1 año a solicitud del interesado.

 

Publicat el: 29 d’Agost de 2017
Indicadors de transparència
Boton Administració Electronica Botó accés directe Ordenança Benestar Animal Botó Cita Prèvia Genèric Accés pague els seus rebuts online Imatge OVT
PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament portal_consumidor
Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat