Jose Maria Coll 8, Quart de Poblet (46930), Valencia

Dins del servici de Suport a la iniciativa emprenedora, destaquem diferents servicis i programes:

  • Assessorament i atenció individual per a l'autoocupació, a noves persones emprenedores.
  • Foment de l'economia social.
  • Formació en les diferents fases del procés de desenvolupament de la idea de negoci, model de negoci i del projecte empresarial, així com adaptació als canvis del mercat.
  •  Ajudes i subvencions tant municipals, com a suport en la sol·licitud d'ajudes a nivell autonòmic, estatal.
  • Premis Q a la iniciativa emprenedora, dona, jove i innovadora i a l'economia social. 
  • Convenis de col·laboració amb entitats financeres per a la sol·licitud de microcrèdits.
  • Vivers i espais de cotreball per a noves persones emprenedores i altres entitats.

Agenda