Facturació electrònica (FACE)

QUÈ ÉS LA FACTURA ELECTRÒNICA?

La factura electrònica és un document electrònic que compleix amb els mateixos requisits legals exigits

A QUÈ OBLIGA LA LLEI 25/2013?

La llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic s'emmarca dins del conjunt de reformes que ha posat en marxa el Govern per a erradicar la morositat en el sector públic.

La llei impulsa l'ús de la factura electrònica mitjançant l'obligació del seu ús per part de les Administracions Públiques, amb les excepcions previstes en aquesta llei (art. 4 Llei 25/2013). A més, crea el registre comptable de factures, la qual cosa permet agilitzar els procediments de pagament als proveïdors i conéixer amb certesa les factures pendents de pagament existents.

El control informatitzat i sistematitzat de les factures afavoreix un seguiment rigorós de la morositat a través d'un indicador, el període mitjà de pagament, que es pot obtindre a través de les dades disponibles en el sistema d'informació comptable, i que visualitza el volum de deute comercial de les Administracions. També permet un millor control de la despesa pública i del dèficit.

QUINS AVANTATGES TÉ FACTURAR ELECTRÒNICAMENT?


Estalvi de costos (papereria, transport...) | Major seguretat en els processos | Reducció de temps de facturació | Reducció de fallades i errors en les factures | Menor probabilitat de falsificació

QUÈ ÉS FACE?


El Punt d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) és la plataforma en línia que permet presentar factures electròniques davant qualsevol òrgan de l'Administració General de l'Estat, a través d'un únic punt.

COM ES FACTURA A través DE FACE?


A través del seu web teclejant en el navegador : www.face.gob.es

En aquesta web es pot:
-Enviar factures a l'Administració General de l'Estat o altres administracions adherides.
-Consultar l'estat de les teues factures
-Consultar el directori d'unitats per a conéixer el codi d'identificació de la unitat destinatària.
-Descarregar el programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
-Obtindre ajuda.