Memòria Històrica de l'Ajuntament de Quart de Poblet

El ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet va aprovar en la sessió celebrada el 28 de juliol, per unanimitat dels 19 regidors presents, els següents acords:

U.- Crear una comissió, integrada per l'Alcaldessa-Presidenta o persona en qui delegue, i un membre de ada grup polític amb representació en el ple municipal, així com els membres de la societat civil que la comissió considere per raó de la matèria, per a la revisió dels noms de carrers, símbols, edificis públics o esments commemoratius d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra Civil, i de la repressió de la Dictadura.

Dos.- Elaborar una proposta, a partir de la informació recaptada amb l'assessorament tècnic i jurídic pertinent, dels informes existents i d'aquells que s'estime oportú incorporar, per a l'efectiu compliment de la Llei de la Memòria Històrica a Quart de Poblet.

Tres.- Impulsar la recuperació de la memòria històrica municipal des de la base, donant-li veu i recursos a la ciutadania per a impulsar actuacions des de la participació ciutadana.

El passat 1 d'octubre es va celebrar la reunió constitutiva de la citada comissió, amb l'assistència de la alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, Cristina Mora Luján (PSOE), Onofre Espinós Armero (Compromís), Mercedes Monzó Sancho (PP), Sergio Gavilán Navarrete (Sí que Es Pot Quart de Poblet), Francisco Javier Soler Coll (Ciutadans) i Andrea Moreno Martín (assessorament tècnic Casa de Cultura).

Des d'aquest espai informarem puntualment dels acords que es vagen adoptant, així com aportarem la documentació rellevant sobre la matèria.