Introducció


L'accessibilitat tracta de suprimir, o minimitzar, les barreres amb les quals es troben determinats grups d'usuaris mentre es navega per Internet, de manera que permet l'accés a la informació. Aquestes dificultats estan relacionades amb la tecnologia que usen:

 • Problemes de visió, audició o mobilitat
 • Dificultat per a entendre el contingut
 • Navegació poc intuïtiva
 • Mala connexió
 • Navegadors que no interpreten bé el contingut
 • Absència de perifèrics
 • Mal contrast del contingut

L'Ajuntament Quart de Poblet s'ha compromés a fer accessible www.quartdepoblet.org, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a www.quartdepoblet.org.

Situació de compliment


Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.
Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

    Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018 - Indicar aspectes no conformes
 •   Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 •   En el portal existeixen continguts en anglés l'idioma del qual no està etiquetat correctament.
 •   Existeixen fallades puntuals en l'ús d'algunes etiquetes de marcat semàntic, marcat de paràgrafs, absència de descripció i estructuració en taules.
 •   Podria existir un marcat incorrecte d'imatges decoratives.
 •   Podria existir algun vídeo en el qual no continga subtítols.
 •   Ús incorrecte de rols i estats WAI-ÀRIA en components com ara els panells de pestanyes, arbres de navegació, acordions, etc.
    Càrrega desproporcionada
 • No aplica
    El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
 •  Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho complisquen.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat


La present declaració d'accessibilitat va ser preparada el 14 de maig de 2021.

El mètode emprat per a la present declaració ha sigut una avaluació manual realitzada per Digital Value S.L

Última revisió de la declaració: 14 de maig de 2021.

Observacions i dades de contacte


Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de l'RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte d'aquest lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l'Ajuntament Quart de Poblet.

Procediment d'aplicació


Sol·licituds d'informació accessible i queixes: D'acord amb l'article 12 del RD 1112/2018, seran presentades i registrades conforme als requisits establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del de la Instància Genèrica de la Seu electrònica de l'Ajuntament Quart de Poblet, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.Les reclamacions seran rebudes i tractades per l'Ajuntament Quart de Poblet.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per l'Ajuntament Quart de Poblet.