Plaza Valldecabres, 19, Quart de Poblet (46930), València
image.png

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol està emmarcat dins dels plans nacionals que han elaborat els 27 estats membres de la Unió per a acollir-se al Pla de Recuperació per a Europa **NextGenerationEU.

Espanya ha treballat intensament en un pla que permeta augmentar la productivitat i el creixement potencial, avançant cap a una Espanya verda, digital, inclusiva, amb major cohesió social i territorial i sense bretxes de gènere.

El Pla s'articula en un conjunt coherent d'inversions a realitzar en la seua pràctica totalitat entre 2021 i 2023 i en un ambiciós programa de reformes estructurals i legislatives orientades a abordar els principals reptes del nostre país.

El pla espanyol s'estructura entorn de quatre eixos transversals que vertebraran la transformació del conjunt de l'economia i que estan plenament alineats amb les agendes estratègiques de la UE, l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Aquests eixos guiaran tot el procés de recuperació, inspirant les reformes estructurals i les inversions que es posen en marxa, amb l'objectiu últim de recuperar el creixement, fomentar la creació d'empreses i accelerar la generació d'ocupació.

Aquests 4 eixos es concreten en 10 polítiques palanca i 30 components que articulen l'important programa de reformes i inversions amb l'horitzó 2023. Cada component se centra en un repte o objectiu concret i inclou reformes i inversions que, de manera coherent i complementària, contribueixen a aconseguir aquests objectius o superar els reptes. Per a tots ells, s'identifiquen les metes i fites intermèdies, els resultats esperats, el nombre de beneficiaris, així com el cost detallat de cada element.

Entidades