FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE).

Aquests programes estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE).
fse.png
Actes procés selecció Ocupació Jove, persones desocupades d'almenys 30 anys i personal tècnic de captació de fons europeus.

Programes EMCUJU i EMPUJU, contractació de persones joves menors de 30 anys, per sondeig de LABORA, relativa al programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals de la Comunitat Valenciana, (Avalem Jove).

Programa EXPLUS, contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana,  per sondeig de LABORA (Avalem Experiència Plus).

Programa ERTEFE, contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus, per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i resilencia (Avalem Territori).


Multimèdia