NaTURTURia: Recuperación ambiental e hidromorfológica del río Turia

20181203_115445.jpg

QUÈ ÉS NATURTURIA?

"NaTURTURia: Recuperació ambiental i hidromorfológica del riu Túria" és un projecte per a la restauració del llit del Túria al seu pas per Quart de Poblet i que compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

La inversió ascendeix a 1.416.485,31 euros, dels quals 1.345.761,04 euros procedeixen de la Fundació Biodiversitat, a través de la convocatòria de subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa, corresponent a 2021.

L'Ajuntament de Quart de Poblet i la Fundació Limne van presentar el projecte a la Convocatòria de Subvencions per a la Restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció de risc d'inundació en entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa de l'any 2021. De les 230 propostes que es van presentar a nivell nacional van ser seleccionades 37 i, d'aquestes, 5 de la Comunitat Valenciana, sent Quart de Poblet una de les triades. 

OBJECTIUS 

NaTURTURia té com a objectiu principal la restauració i protecció del parc fluvial del Túria al seu pas per la localitat. Per a això, aborda la conservació i rehabilitació de l'ecosistema del riu, afectat per inundacions periòdiques a causa de les pluges torrencials que es produeixen, sobretot a la primavera i tardor, en la zona. El projecte aplicarà solucions basades en la naturalesa per a afavorir la resiliència en el llit enfront d'episodis d'avingudes i inundacions, cada vegada més intenses. Les actuacions estan orientades a la millora de tots els impactes i riscos que puga patir el llit i a mitigar les conseqüències del canvi climàtic en reduir l'impacte de les anegaciones. 

ACTUACIONS PREVISTES:

    • Eliminació de les canyes invasores. Després del seu desbrossament es posarà una geomalla de plàstica que impedirà el seu rebrot. Així es continuarà amb l'eliminació de canyes que ja ha iniciat Limne. 

    • Restauració de les ribes i talussos per a frenar la seua erosió.

    • Duplicació de l'espai dedicat a parc en adequar la riba esquerra per al gaudi de la ciutadania. 

    • Adequació de la ruta ciclopeatonal.

    • Plantació d'espècies autòctones adaptades per a afermar un bosc de ribera i recuperar la vegetació primitiva, lliure de canyes invasores. Aquestes espècies també estan adaptades al règim d'avingudes dels rius mediterranis. També promourà la reducció de les emissions de CO₂ en augmentar la vegetació. 

    • Millora de la qualitat de les aigües i regulació del cabal.

    • Implicació d'agents socials i ciutadania amb labors de sensibilització i activitats per a col·laborar en la cura del riu. 

EN QUÈ MILLORARÀ EL RIU? 

Per tant la implantació del projecte contribuirà a la millora de l'estat del riu Túria, a la mitigació dels impactes i a reforçar la governança en la gestió de l'aigua, complint amb els compromisos estatals amb les Directives europees (fonamentalment les Directiva Marc de l'Aigua, d'Inundacions, i d'Ocells i Hàbitats) i amb els objectius de l'Estratègia de la UE sobre la biodiversitat per a l'horitzó 2020-2030. 

En particular, ajudarà: 

● A la mitigació i adaptació als impactes del canvi climàtic. 

● A la reducció de la perillositat de les inundacions i a la regulació dels cabals. 

● A la recuperació d'espai fluvial. 

● Al control de contaminants. 

● A incrementar la resiliència dels ecosistemes. 

● A la implicació i l'educació ambiental dels ciutadans amb el riu i amb les problemàtiques que es deriven dels riscos d'inundació.