Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

El Ple de l'Ajuntament va decidir, per acord unànime el 31 de maig de 2016, declarar a Quart de Poblet “Municipi amic dels animals i lliure de maltractament animal”, treballant des de llavors per a garantir a nivell local el benestar dels animals de companyia. 

En els últims anys s'han vingut implementant diferents accions amb la finalitat de millorar la protecció i benestar animal, així com la convivència en l'espai públic. Un dels elements més importants és l'existència de l'Ordenança municipal de protecció, benestar animal i tinença d'animals de companyia, inclosa la tinença d'animals potencialment perillosos de Quart de Poblet.

Amb la voluntat d'aconseguir el compliment de la normativa vigent, es considera necessari establir amb claredat tant els drets com les obligacions, prohibicions i normes que han de seguir les persones propietàries o tenidores d'animals, així com les conseqüències que es deriven del seu incompliment. 

D'altra banda, és important considerar que els animals tenen drets i han de rebre un tracte digne i correcte i que, en cap cas, supose viure en unes males condicions higienico-sanitàries contràries a la seua espècie i grau de desenvolupament. 

A més, cada vegada existeix una major conscienciació social cap al respecte als drets dels animals i l'Ajuntament de Quart de Poblet ha de ser garant d'això.

---
 

Horari d'atenció presencial: Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 hores.
 

Horari d'atenció telefònica: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores.