Carrer Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

El Consell Municipal de Pau i Solidaritat es va constituir l'any 2000 en aprovar-se el seu reglament de funcionament pel Ple de l'Ajuntament del 28 de juny de 2000.

El Consell de Pau i Solidaritat és l'òrgan consultiu de la Corporació en matèria d'activitats i projectes relacionats amb la Cultura de Pau, la Solidaritat i la Cooperació al Desenvolupament, que es realitzen o es promoguen en el municipi. Està constituït per entitats del municipi interessades en aquests temes.

La política de cooperació internacional per al desenvolupament de l'Ajuntament de Quart de Poblet és gestionada mitjançant aquesta regidoria i compta amb una partida pressupostària del 0.7% del pressupost municipal destinat a projectes de pau i solidaritat.

El Consell Local de Pau i Solidaritat té la responsabilitat d'organitzar i distribuir aquests fons que el municipi destina anualment. El repartiment de la partida del 0,7% del pressupost municipal es destina en tres grans camps:

  • Destinat a cooperació al desenvolupament
  • Destinat a l'educació per al desenvolupament
  • Destinat a ajuda d'emergència