Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

Resolució de les Ajudes de Batxiller, Formació Professional i Cicles Formatius, curs 2022/2023.

3.jpg
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària celebrada el 8 de març de2023, va adoptar l'acord de Resoldre les Ajudes de Batxiller, Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius, curs 2022/2023, una vegada vistes les sol·licituds formulades i baremades degudament ateses les Bases Reguladores que regeixen la convocatòria.