Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

Pla d'absentisme

L'educació, dins del marc legal del sistema educatiu, es defineix com el procés de formació que rep una persona en vies de desenvolupament i creixement. Quant a un desenvolupament intel·lectual, moral i afectiu, seguint els principis d'equitat i qualitat, es pretén una formació integral, sense cap mena de discriminació.

En la nostra quotidianitat van sorgint problemes socials que influeixen a l'àmbit educatiu i al desenvolupament de l'alumnat produint en alguns casos desafecció educativa, absentisme i fins i tot abandó escolar prematur.

La Comissió d'Absentisme de Quart de Poblet porta més de 20 anys treballant per a garantir el dret en l'educació així com el correcte compliment de l'escolaritat obligatòria. El present document pretén donar resposta a una de les problemàtiques socioeducatives més comuna en la infància i l'adolescència, i amb majors conseqüències a curt, mitjà i llarg termini en el seu desenvolupament: l'absentisme escolar.

El Pla Integral per a la promoció de l'equitat i millora educativa, prevenció, atenció, reducció de l'absentisme i abandó escolar de Quart de Poblet, es tracta d'un nou Pla, adaptat a la situació actual, coordinat interdisciplinarment, que pretén ser una eina pràctica de treball amb estratègies de prevenció i d'atenció revisades, amb els protocols de funcionament actualitzats i amb la revisió de programes ja implantats.

 

Enllaç de descàrrega del document del pla d'absentisme:

https://cdn.digitalvalue.es/quartdepoblet/assets2/656e0edd537cc8b1627e5ee8

 

Protocol d'absentisme
Este diagrama de flux adaptat dels protocols per a la igualtat i la convivència que té la Conselleria d'Educació en la Generalitat Valenciana, és una eina d'ajuda al professorat per a tindre claredat dels passos a seguir. No obstant això, el nostre protocol d'absentisme està orientat a cobrir les necessitats dels centres educatius del municipi de Quart de Poblet.
A través del present document, es pretenen establir els següents objectius: 
1. La detecció, prevenció i la intervenció en les diverses situacions d'absentisme escolar. 
2. Evitar la cronificació de l'absentisme escolar, a través de la intervenció en els estadis més primerencs. 
3. Obtindre informació actualitzada i fiable que permeta reconéixer les situacions d'absentisme escolar i identificar les circumstàncies que ho provoquen i ho mantenen. 
4. Fer el seguiment de l'alumnat en situació d'absentisme, facilitar la seua reincorporació en el centre educatiu i reduir, en conseqüència, l'abandó escolar.

 

Enllaç de descàrrega del document del protocol en Canva:

https://cdn.digitalvalue.es/quartdepoblet/assets2/656e0f80537cc8b1627e5efb