Calle José María Coll, 8, Quart de Poblet (46930), València

Formació per a l'ocupació.

La formació i l'actualització de coneixements s'ha convertit hui en dia en un dels punts bàsics en la cerca d'ocupació, i també en el desenvolupament i manteniment dels llocs de treball. En molts casos no sols és necessari tindre uns coneixements, sinó mantindre'ls actualitzats i poder demostrar-los.

El Centre d'Ocupació i Desenvolupament desenvolupa, en funció de les homologacions de LABORA, certificats de professionalitat:

 • Operacions de lampisteria, calefacció i climatització domèstica.
 • Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.
 • Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques.
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques.
 • Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques.
 • Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials.
 • Docència de la formació professional per a l'ocupació.
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. 
 • Activitats auxiliars de magatzem.
 • Maneig de càrregues amb carretó elevador (Mòdul).
 • Activitats Auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.
 • Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes.
 • Formació complementària en (Competències digitals, igualtat d'oportunitats, autoocupació, ..)


Progrmas mixtos d'ocupació i formació:

- Tallers d'ocupació, formació en diferents nivells dels certificats de professionalitat dins d'una mateixa branca, amb contractació de 12 mesos, per a la realització de plans d'actuació municipal, finançats per LABORA.

- Escoles d´Oucpació "Et Formem", formació en diferents nivells dels certificats de professionalitat dins d'una mateixa branca, amb contractació d'una primera fase de 6 mesos ,més una segona fase de 12 mesos,  per a la realització de plans d'actuació municipal, finançats per LABORA i fons del MRR.

Altres programes mixtos de formació i inserció laboral, mitjançant itineraris.Si vols participar, pots omplir; Enquesta interessos formatius