Consell de Promoció de la Salut i Prevenció de Conductes Addictives.

Al desembre de 2003 es va constituir la que van denominar Comissió de Drogodependències que tenia les funcions d'òrgan consultiu de l'Ajuntament en matèria d'activitats i projectes, que es realitzen o es promoguen en el municipi, relacionats amb les drogodependències i altres trastorns addictius, posant l'accent principalment en la prevenció de les conductes addictives i la participació social de la ciutadania.

 

L'any 2021, a conseqüència de la incorporació de la UPCCA en l'àrea de Sanitat i Salut Pública, es va promoure la modificació del nom de la Comissió pel Consell de Promoció de la Salut Local i Prevenció de les Conductes Addictives, assumint aquest consell a més de les anteriorment citades, accions de promoció de la salut local.

 

Les seues funcions són les següents:

  • Participar en la realització i avaluació del Pla Municipal de Sanitat i Salut Local, i del Pla de Municipal de Prevenció de Conductes Addictives.
  • Informar i assessorar l'Ajuntament en matèria de sanitat, promoció de la salut i prevenció de conductes addictives.
  • Proposar activitats o iniciatives i participar en la seua realització en l'àmbit de les seues competències. Proposar activitats i recursos sociosanitaris afavorint la seua adequada coordinació.
  • Realitzar un seguiment de les activitats i projectes desenvolupats.
  • Organitzar activitats de sensibilització destinades als diferents grups de població del municipi.