Targeta Daurada

QUÈ ÉS LA TARGETA DAURADA?

És una targeta personal i intransferible, posada en marxa per l'Ajuntament de Quart de Poblet en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de València.

Serveix com a document acreditatiu per a adquirir gratuïtament els medicaments que van quedar exclosos de la Seguretat Social el 24 de juliol de 1998, l'anomenat "medicamentazo".

QUI POT GAUDIR D'AQUESTA TARGETA?

Totes les persones que complisquen els següents requisits:

Ser pensionistes els ingressos totals dels quals de la unitat familiar no superen o igualen els percentatges de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

Residir en el municipi de Quart de Poblet, amb almenys un any d'antiguitat en el padró.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.

QUÈ S'HA DE FER?

Amb la recepta emesa pel metge de família de la seguretat social o MUFACE, ISFAS, MUGEJU o Patronat Militar, juntament amb la Targeta Daurada i un document acreditatiu, es podrà retirar de qualsevol farmàcia de Quart de Poblet els medicaments receptats.