Pla de Prevenció de Conductes Addictives

El Pla Municipal de Prevenció de les Conductes Addictives és un instrument impulsat des de la Corporació Local, que confereix estabilitat a les accions i programes desenvolupats. La seua finalitat és la d'identificar i establir les necessitats en l'àrea de prevenció de les addiccions i desenvolupar les accions sobre la base d'aqueixes necessitats detectades.


Principis en els quals s'estableix el pla:
 

- Ha d'afavorir la màxima participació d'entitats i administracions des de les fases inicials de la seua elaboració (els estudis de situació preliminars) , amb la finalitat de partir d'una anàlisi correcta de la situació, sobre el qual existisca consens.


- El propòsit del Pla serà l'abordatge integral del fenomen de les drogodependències, tant respecte a les drogues legals com a les il·legals, així com d'altres addiccions.


- Ha de ser un instrument dinàmic, que es modifique a mesura que vaja canviant la situació social que el motiva.


- Els Plans Municipals sobre Addiccions han de ser un instrument aglutinador, capaç de donar coherència a les respostes oferides des dels diferents nivells de l'Administració i a les aportacions realitzades des dels diferents serveis, rendibilitzant els recursos i harmonitzant les iniciatives. Han d'afavorir la coordinació de les actuacions des de la complementarietat, redundant en una atenció més eficaç al fenomen de les drogodependències.


- Des del seu disseny, és fonamental pensar en la necessitat de realitzar una avaluació contínua, tant del procés com dels resultats del Pla.


Actualment Quart de Poblet compta amb el seu VI Pla Municipal de Prevenció de les Conductes Addictives (2023-2027), un Pla que ve precedit d'un llarg treball desenvolupat des de la UPCCA, des de l'aprovació de l'I Pla Municipal l'any 2001.