Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

SASEM

Servei d'Atenció i Seguiment per a persones amb problemes de salut mental greu

QUÈ ÉS EL SASEM?:

El SASEM és un servei d'Atenció Primària, de caràcter específic, enfocat a proporcionar als seus destinataris/as una atenció diürna de suport psicosocial i educatiu, i accions de seguiment perquè puguen aconseguir, dins de les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració social i laboral. La intervenció es realitza dins del propi entorn familiar i comunitari de la persona i, les accions estaran orientades a la prevenció de recaigudes i de la cronicitat, promocionant l'autonomia personal, avaluant prèviament les necessitats de cada cas.

ON ESTEM?:

En el Centre Municipal de Serveis Socials, situat al carrer Joanot Martorell, Núm. 40. Quart de Poblet.
Telèfon de contacte:
961548008.

QUÈ FEM?:

Intervenció individual, familiar i grupal. Inserció sociocomunitaria. Intervenció: psicoeducativa, emocional, cognitiva, habilitats bàsiques de la vida diària (HBVD), inserció laboral. Activitats culturals i d'oci i temps lliure. Programes de sensibilització a la població. Treball coordinat en xarxa amb altres serveis d'atenció a la ciutadania.

COM S'ACCEDEIX AL SERVEI?:

Al SASEM s'accedeix mitjançant derivació de l'equip d'atenció primària bàsica de Serveis Socials. També poden derivar de manera externa serveis sanitaris com la USM o UME, havent de realitzar la valoració inicial prèvia l'equip d'intervenció social primària bàsica, per a determinar la necessitat d'aquest recurs específic.

Igualment, la pròpia ciutadania pot demanar informació del recurs en Serveis Socials i, des de l'equip tècnic es determinarà la idoneïtat de la inclusió de la persona usuària en el SASEM.