Carrer Reverendo Padre José Palacios, 1, Quart de Poblet (46930), València
Edifici L'Estació. Horari (excepte amb visites guiades): - Divendres de 17:00 a 20:00 - Dissabtes de 10:00 a 14:00

Ajudes per al servei de Matinal Xiquets i Xiquetes

beques i premis.jpg
L'Ajuda consisteix en la gratuïtat del servei des del moment en què se sol·licita i és resolta positivament.
L'objecte de la convocatòria és la concessió per l'Ajuntament de Quart de Poblet, de ajudes per al servei de Matinal Xiquets i Xiquetes dirigides a l'alumnat matriculat en 2n Cicle d'Educació Infantil i Primària.
Podran accedir a aquestes ajudes les famílies que reuneixin els següents requisits:
• No disposar d'una renda per càpita superior a 8.106,28 €
• Estar l'alumne/a matriculat/a durant el curs 2022/23, en algun dels centres públics o concertats del municipi: La Constitució, María Moliner, San Onofre, Molí d´Animeta, Sagrado Corazón, Purísima Concepción (Betania), San Enrique
• Que tant el pare com la mare tinguin horaris laborals incompatibles amb els de l'horari escolar.
Aquestes Ajudes es podran sol·licitar al llarg de tot el curs acadèmic 2022/23, sempre que es reuneixin les condicions establertes en aquestes Bases. Ajustant-se al model normalitzat aprovat per l'Ajuntament de Quart de Poblet .
Es realitzarà a través del Registre de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet.
https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=15640