Carrer Reverendo Padre José Palacios, 1, Quart de Poblet (46930), València
Edifici L'Estació. Horari (excepte amb visites guiades): - Divendres de 17:00 a 20:00 - Dissabtes de 10:00 a 14:00

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l'òrgan de participació ciutadana en l'àmbit educatiu del municipi. El CEM té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi.


Ho componen representants de tota la comunitat educativa, a nivell polític ho presideix la Regidor d'Educació, i li acompanya una àmplia representació dels equips directius dels centres d'ensenyament d'infantil, primària i secundària, també del seu professorat, sindicats i personal no docent, tant de centres públics com concertats i de les escoles d'ensenyaments artístics, musicals i de les arts escèniques, representants de l'AMPAS i personal tècnic municipal de l'Àrea d'Educació i Serveis Socials.