Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

Anunci informació pública sol·licitud llicència ambiental de Taller de tall a mesura, acabat amb pintura i magatzem per a plats de dutxa, en c. Riu Cabriol, 7