Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
OMIC és l'abreviatura per la qual es coneixen les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor. Una OMIC és un servei municipal d'atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden sol·licitar informació sobre els problemes que puguen afectar-los com a consumidors.

Les finalitats són: 
Informar i orientar als consumidors sobre l'exercici dels seus drets.
Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors.
Educació i formació en matèria de Consum
Els serveis que l'OMIC ofereix són:
La informació i educació dels consumidors i usuaris per a l'adequat i efectiu exercici de l'Acte de Consum i dels seus drets i deures com a consumidor La tramitació i resolució si escau de consultes, denúncies i reclamacions que presenten els consumidors
Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestiones
Inhibició reclamacions a altres organismes
Campanyes d'informació, formació i educació en matèria de consum
Documentació tècnica
Arxiu legislatiu i normatiu
Col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum
Col·laboració amb Associacions de Consumidors
Suport del Consell Municipal de Consum