Plaza del País Valencià, 1, Quart de Poblet (46930), Valencia
1ª planta (secretaria)
Horari Oficina de Normalització Lingüística de Quart de Poblet De 10.00 a 14.00
imagen

Què és l'oficina de Normalització Lingüística?

L’Oficina de Normalització Lingüística és el servei de l’Ajuntament de Quart de Poblet que s’encarrega de promoure i facilitar l’ús del valencià en tot l’àmbit municipal. 

En aquest sentit, Què ofereix l’Oficina de Normalització Lingüística?

 - Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià tant a l’interior de l’ajuntament com de promoure l’ús del valencià socialment a través de la realització de campanyes específiques de promoció i sensibilització lingüística.

- Informar-te sobre les subvencions que convoca anualment la Generalitat Valenciana o qualsevol altra administració pública per al foment i ús del valencià en associacions, indústries, comerços, professionals, falles...

- Informar-te i assessorar-te sobre les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: convocatòries, sol·licituds, matrícula, dates d'examen, temari i continguts de la prova.

- Assessorar-te sobre qualsevol dubte lingüístic i en la revisió, correcció, traducció i redacció de textos en retolacions, anuncis, impresos de tota classe, cartells, etc. 

- Informar-te sobre els cursos de valencià i els programes d'aprenentatge que es realitzen a Quart de Poblet.

- Material bibliogràfic i didàctic.


Quins són els teus drets lingüístics?

El valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. I a més a més, és l'idioma oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Per tant, l'ús del valencià té plens efectes jurídics i administratius. El seu ús no comporta cap exigència de traducció. En conseqüència, l'ús del valencià és efectiu en qualsevol dependència de l'Administració local, provincial, autònoma o estatal de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a les relacions administratives, la llei obliga a l'administració a comunicar a la ciutadania tot allò que els afecte en la llengua que demanen.

Per tant, tenim dret d'usar el valencià en totes les relacions, tant públiques com privades.

Et pot interessar: