Calle José María Coll, 8, Quart de Poblet (46930), València

Perfils professionals

Conéixer els perfils més demandats, les seues característiques, la formació necessària o més comuna, per a l'accés a aqueixos llocs, les habilitats o competències necessàries en els mateixos pot donar-te una idea de la relació que existeix entre ells i les teues característiques personals.

Pots trobar informació dels perfils professionals dels llocs de treball que es demanden, en diferents webs; en ells pots trobar informació dels diferents llocs, les funcions i tasques que realitzen, i , en alguns casos, informació de la formació més comuna de les persones que ocupen aquests llocs i les competències clau per al desenvolupament d'aquesta activitat, o les eixides professionals més comunes en funció dels estudis realitzats. Tota aquesta informació et pot ajudar en la realització d'una autoavaluació de la teua idoneïtat per al lloc, en la determinació dels aspectes a millorar, en la determinació del teu objectiu professional, en la redacció del teu Currículum o en tasques com la preparació d'una entrevista de treball. Pots trobar informació de molts perfils professionals en:

Perfils professionals

 Al costat d'aquesta informació, pots recollir informació dels perfils de treball en les pròpies ofertes de treball que apareixen publicades, la qual cosa et facilitarà una informació més actualitzada del que aquesta demandant el mercat de treball en aquests moments.

 Pots també buscar informació general del mercat de treball com a tendències, guies salarials, perfils de treball més demandats o llistats de les millors empreses per a treballar, etc.

Informació general del mercat de treball

 Pots trobar informació més específica de la cerca d'ocupació per lloc de treball en:

Guies i directoris específic de cerca