Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

Obert el termini per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes en edificis antics

L'Ajuntament de Quart de Poblet ha obert el termini de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes, cobertes, baixants i connexió a la xarxa de sanejaments en edificis antics del municipi per a l'exercici 2023. L'import de la subvenció no sobrepassarà el deu per cent (10%) del cost efectiu de les obres i treballs de rehabilitació, fixant-se una quantia màxima de dues mil cinc-cents euros (2.500€) per comunitat de propietaris.

Com a mesura de foment de l'economia i de l'ocupació local, en cas que l'obra siga executada per una empresa amb seu social en el municipi de Quart de Poblet, la quantia concedida podrà veure's incrementada en un 10% i sempre amb el límit màxim de 2.500€.

El termini de presentació de sol·licituds és a partir de l'endemà de la publicació en el BOP fins al 21 de novembre a través de seu electrònica.