Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

Gestió de residus

A Quart de Poblet tenim un ferm compromís amb la correcta gestió dels residus, fomentat el reciclatge de deixalles i la reutilització de materials. L'Ajuntament disposa de recursos i ferramentes que tracten de facilitar a la ciutadania la separació de residus a casa i el seu posterior depòsit en els contenidors adequats. A més, també oferix servicis amb els quals es promou una major neteja dels carrers i de les illes de contenidors, així com la conscienciació de la ciutadania a l'hora de gestionar les seues pròpies deixalles domèstiques. 


SERVEIS 
1. ECOPARC MÒBIL: L'ecoparc mòbil de l'Entitat Metropolitana de Tractament per al Tractament de Residus, Emtre, visita periòdicament Quart de Poblet per a facilitar als veïns i les veïnes el reciclatge de materials com a xicotets electrodomèstics, olis, cables, joguets antics, DVD, piles, roba inutilitzable, aerosols, capsules de café o cartutxos de tinta. 

CALENDARI 2024
 
JUNY :10, 11 i 12 . De 10 a 14 i de 16 a 19 hores 
JULIOL: Del 22 al 27. De dilluns a divendres de 10 a 14 i dissabte de 10 a 14 hores. 
AGOST:  19, 20 i 21. De 10 a 14 i de 16 a 19 hores   
SETEMBRE: 23, 24 i 25. De 10 a 14 i de 16 a 19 hores
OCTUBRE: 10 I 11. De 10 a 14 i de 16 a 19 hores    
NOVEMBRE: 14, 15 i 16. De 10 a 14 i de 16 a 19 hores                                                                                          DESEMBRE: 2,3 i 4. De 10 a 14 i de 16 a 19 hores   

També pots anar als ECOPARC fixes situats, entre altres, a:
-    ALAQUÀS -ALDAIA C/ Aladrers, s/n - Polígon Bovalar, 963 53 37 90
De dilluns a divendres: de 8:00 a 21:00 h
Dissabtes i Diumenges: de 9:00 a 14:00 h
Festius tancat
-    MANISES C/ del Comtat, s/n, Polígon La Cova, 963 53 37 90
Dilluns a Divendres: de 09:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Diumenge i festius: tancat
-    XIRIVELLA C/ 8 cantó Ferradors, Polígon Sector D,  963 53 37 90
Dilluns a Divendres: de 08:00 a 21:00 h
Dissabte i Diumenge: de 09:00 a 14:00 h
Festius tancat

2. RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS
La ciutadania pot depositar mobles i estris voluminosos els dijous a partir les 18.00 hores, a l'illa de contenidors, previ avís al telèfon 900 102 730.


3. ARREPLEGADA PORTA A PORTA DELS CARTONS EN ELS COMERÇOS 
Els comerços hauran de depositar el paper i cartó a les portes dels seus establiments els dilluns i els divendres, de 13.30 a 14.30 hores. 


4. RECOLLIDA D'ANIMALS EN LA VIA PÚBLICA 
Per a avisar de la presència d'animals morts en la via pública, es pot cridar al telèfon 961536210, extensió 1322.


5. MANTENIMENT I NETEJA DE CONTENIDORS EN SUPERFÍCIE

 • MATÈRIA ORGÀNICA (Restes de carn, fruita i verdura, peix, espines i ossos, corfes o de jardineria). 
  Este tipus de contenidors es llaven i desinfecten dos vegades al mes, freqüència que s'augmenta entre l'1 de juny al 30 de setembre a una vegada a la setmana. Alhora que es llaven, es realitzen operacions de manteniment i reparació. Per a actuacions més complexes o específiques, es realitzen 12 servicis anuals amb operari dotat de vehicle. 
 • ENVASOS LLEUGERS, VIDRE I PAPER-CARTÓ
  Llavat i desinfecció una vegada al mes i repintat de contenidors si han patit actes vandàlics. Per a actuacions més complexes o específiques, es realitzen 12 serveis anuals amb operari dotat de vehicle.
 • FRACCIÓ RESTA (Residus no orgànics i no compostables com a bolquers, compreses, restes de ceràmica i porcellana, discos de cotó, cendra, tovalloletes o raspalls de dents) Rentada i desinfecció una vegada al mes, freqüència que s'augmenta entre l'1 de juny al 30 de setembre a dos vegades al mes. Per a actuacions més complexes o específiques, es realitzen 12 serveis anuals amb operari dotat de vehicle.
   

6. MANTENIMENT I NETEJA DE CONTENIDORS SOTERRATS

 • SETMANALMENT
  Neteja integral de bústies i plataformes superiors de tots els soterrats
 • QUINZENA
  Neteja i rentada integral dels contenidors de matèria orgànica i de la fracció reste de l'1 de maig al 30 de setembre. 
 • MENSUAL 
  Neteja de fossats. Neteja i rentada de contenidors d'envasos lleugers. Neteja i rentada de contenidors de matèria orgànica i de la fracció-reste de l'1 d'octubre al 30 d'abril. 
 • BIMENSUAL 
  Neteja i rentada de contenidors de vidre i paper-cartó.


7. OPERACIONS MANTENIMENT PREVENTIU CONTENIDORS

 • SETMANAL 
  Repintat de bústies deteriorades i manteniment de tambors i bústies. 
 • MENSUAL 
  Revisió general del funcionament dels equips i greixatge de peces mòbils. 
 • TRIMESTRAL 
  Comprovació de l'estat de rodament, bandes de rodadura, comportes i plataformes de seguretat. 
 • SEMESTRAL 
  Revisió del grau de corrosió total del contenidor i, si és el cas, efectuar els tractaments superficials necessaris per a impedir que continue avançant.

Si tens dubtes d'on depositar els teus residus pots consultar este enllaç: https://dondelotiro.emtre.es/cas/buscador.php