Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

Quart de Poblet inverteix 450.000 euros en la renovació del paviment i millor de la xarxa de sanejament

La Diputació finança aquesta actuació, que inclou vials com Joanot Martorell o Antic Regne de València
Pavimentación  (12) (1).jpeg

Quart de Poblet invertirà 450.000 euros en la millora i reposició del paviment i la senyalització de diversos carrers del municipi. La Diputació de València aportarà el 100% del pressupost del projecte, que ha sigut inclòs en la línia d'ajudes del Pla d'Inversions 2022-2023. Els treballs començaran a la fi d'aquest mes de maig i s'actuarà en els viaris Pintor Ribera, Peset Aleixandre, Cronista Carreres, Clara Campoamor, Pintor Mariano Cruz, avinguda Real de Madrid i avinguda Nou d'Octubre. A més, es reforçarà el ferm i es renovarà part del sanejament del carrer Joanot Martorell i avinguda Antic Regne de València. Està previst que els treballs comencen a la fi d'aquest mes, ja que l'obra ja està adjudicada. 

Després de detectar deficiències com a problemes de rodadura en algunes vies que dificultaven la circulació o la necessitat d'escometre una actuació integral per a millorar la seguretat viària, s'ha decidit posar en marxa aquest ambiciós pla de renovació. Quant a la xarxa de sanejament s'ha posat en relleu incidències com a problemes d'acumulació d'aigua en episodis de fortes pluges a causa de la deterioració del ferm o traçats inadequats de canalitzacions antigues, per la qual cosa es feia imprescindible resoldre aquestes problemàtiques i millorar les característiques de la xarxa. 

Les actuacions consistiran en la substitució de col·lectors en mal estat de conservació per a reduir les pèrdues i eliminar materials obsolets; la instal·lació de noves canalitzacions i la seua connexió a la xarxa; l'execució de nous pous de registre i l'adequació dels existents; l'habilitació de nous elements com a reixetes, canals de desguàs, embornals o embornals per a millorar drenatge de l'escolament; la modificació de pendents i rasants per a l'evacuació d'aigües superficials; i la implantació de nova senyalització horitzontal. 

Tot això, amb la finalitat de garantir uns serveis de sanejament i higiene adequats i evitar possibles problemes sanitaris derivats dels abocaments d'aigües residuals a xarxes mixtes i séquies. A més, en la reposició del paviment es tindrà en compte l'ús de materials que en el seu procés de fabricació i extensió es tinga en compte específicament la minimització del seu impacte en el medi ambient. 

Les actuacions inclouen essencialment criteris que potencien l'accessibilitat als carrers, fomenten l'ús de mitjans de transport més sostenibles, milloren la seguretat i funcionalitat de la via i augmenten el confort i la qualitat de vida dels treballadors i veïns del municipi 

Per a aconseguir els objectius plantejats s'han seguit els preceptes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 6, 9, 11 i 12, que se centren en l'aigua neta i el sanejament; la indústria i la innovació; les ciutats sostenibles i el consum i la producció sostenibles.