Carrer La Torreta, 1, Quart de Poblet (46930), València
boton.png
MODELO EJEMPLO (GVA - DIVAL).png

Assessoria fiscal i comptable per associacions

2023 04 27 assessoria.png

Les assessories són un servei municipal gratuït d'assessorament i suport per a les entitats sense ànim de lucre de Quart de Poblet. Les seues funcions són:


  • Assessorar i fer costat tècnicament a les associacions sense ànim de lucre en l'actualització de documentació requerida per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març del Dret d'Associació.


  • Facilitar informació i assessorament als qui pretenguen constituir-se en associació respecte als tràmits a seguir.


  • Facilitar informació i assessorament a les associacions ja constituïdes en aspectes relacionats amb el seu funcionament i gestió (legislació, fiscalitat, recursos humans, elaboració de projectes, pressupostos, memòries).


  • Facilitar informació i assessorament a les associacions respecte a convocatòries d'ajudes i subvencions que puguen ser del seu interés.


  • Facilitar l'actualització de dades en els registres corresponents.


El servei es presta amb cita prèvia o bé telefonant a Quart Jove (961 53 62 10 ext 295) o bé per correu electrònic a participacio@quartdepoblet.org