Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

Abierto el plazo para pedir subvenciones para la instalación de ascensores en edificios de uso residencial

L'Ajuntament de Quart de Poblet ha obert la convocatòria de la Subvenció per a la instal·lació d'ascensors en edificis d'ús residencial, així com la reforma o ampliació de l'ascensor per a la supressió de barreres arquitectòniques.

La subvenció compta amb una quantia màxima de fins a 5.000 euros per comunitat de propietaris. El termini de presentació de sol·licituds és a partir de l'endemà de la publicació en el BOP (9 de juny de 2023) fins al 21 de novembre a través de seu electrònica.