C/ Blasco Ibáñez, 23, Quart de Poblet (46930), València

Punts violeta "Només sí és sí" 2022

#STOPMASCLISME
Les agressions sexistes estan incorporades en la vida de les dones com a part de la cultura d'oci i són percebudes com normals i inevitables per part de la població jove. De fet, segons la Convenció d'Istanbul, la violència sexual és una forma més de violència de gènere, perquè afecta les dones per ser-ho i de manera desproporcionada. Diàriament es produïxen al nostre país delictes contra la llibertat i indemnitat sexual sent estos l'expressió d'una societat decadent en valors. Estos actes afecten majoritàriament dones i xiquetes amb independència de la classe social, raça o grup d'edat a què pertanyen sent les víctimes habituals dels agressors que, en la seua pràctica totalitat, són hòmens. Per això, davant de la violència sexual que patixen les dones i l'augment de casos de submissió química naix la necessitat d'ubicar els Punts Violeta, espais en què s'informa i se sensibilitza el públic, atenent i ajudant. Horaris dels punts violeta y decàleg de normes no sexistes: