C/ Blasco Ibáñez, 23, Quart de Poblet (46930), València

Unitat d'Igualtat


El servei de la Unitat d'Igualtat està format per 2 figures:

-Agent d'Igualtat

-Promotora/or d'Igualtat de Gènere.


El seu objectiu és garantir la incorporació de la perspectiva de gènere, promovent la participació, impulsant plans d'igualtat i realitzant actuacions de prevenció de la violència de gènere i masclista, entre altres, amb l'objectiu de fer efectiu el principi d'igualtat de dones i homes de manera transversal en el conjunt de polítiques públiques d'àmbit local.