C/ Blasco Ibáñez, 23, Quart de Poblet (46930), València

Què és?

ddd.jpg
Què és la violència de gènere?

La violència de gènere és tota conducta per part d'un home cap a una dona en el marc d'una relació de parella o exparella que atempte contra su dignitat e integritat física i moral pel fet de ser dona. És una manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes cap a les dones encara existents en la societat. La violència de gènere te molts tipus i tots ells perjudiquen la salut física, psicològica i sexual de les dones, afegint la violència vicaria, amenaces d'aquestos actes, coerció o privacions arbitràries de la seua llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada.

 Tipus de violència de gènere:


1. Violència física

És la més visible ja que és qualsevol acte pel qual s'infligeix un mal físic a la víctima a través de l'agressió directa, ja siga de manera temporal o permanent. Colps, pessics, punyades, puntades...

2. Violència psicològica

Humiliacions i atacs psicològics porten a les víctimes a sentir-se afonades, menysvalorades, caure en depressions i estats d'ansietat… Pot manifestar-se de manera directa, amb insults i vexacions, o indirecta introduint en el nostre dia a dia conductes que desvaloren a la nostra parella.

3. Violència sexual

Sol acompanyar-se de violència física, però aquesta concretament es refereix a les situacions en què una persona és forçada o coaccionada a realitzar activitats d'índole sexual en contra de la seua voluntat. La violència sexual no es refereix només a la violació, també a la prostitució, a l'assetjament sexual, a la mutilació genital femenina.

4. Violència econòmica

La reconeixem perquè es basa a reduir els recursos econòmics a la parella o la família com a mesura de coacció i impedir que tinga els seus propis mitjans per a mantindre's.

5. Violència patrimonial

Relacionada amb l'anterior, en aquest cas parlem de la usurpació o destrucció d'objectes, béns i propietats de la persona víctima de violència amb intenció de dominar-la o produir-li un mal psicològic.

6. Violència social

Mantindre a una persona aïllada de la seua família, els seus amics i fins i tot se li a part del treball causa un mal irreparable en la víctima, molt subtil però permanent i que va minant-la a nivell psicològic a poc a poc.

7. Violència vicària

S'exerceix precisament usant als fills i filles. La violència vicària es basa tant en l'agressió als pròpies criatures com en les amenaces i el mal psicològic que pateixen per l'observació de la violència de gènere entre els seus progenitors.