C/ Blasco Ibáñez, 23, Quart de Poblet (46930), València

Consell de la dona

El Consell de les dones de Quart de Poblet és un òrgan consultiu i de proposta de gestió la finalitat de la qual és la promoció de la igualtat d'oportunitats i la participació activa de les dones en l'esfera pública local, aportant d'aquesta manera i integrant l'aspecte del gènere en la vida local. 

Es convoca semestralment a la Casa de la Dona de Quart de Poblet.