Calle Reverendo Padre José Palacios, s/n, Quart de Poblet (46930), València

Normativa Biblioteca

Donacions: 

Es podran donar llibres a la biblioteca que no tinguen més de 10 anys.  

S’admetran també llibres en altres idiomes de qualsevol any.

Els llibres que es donen hauran d'estar en bon estat, amb totes les pàgines i sense subratllats ni marques.

La biblioteca revisarà les donacions i aquelles que no passen a formar part del fons podran donar-se a altres institucions.