Calle Reverendo Padre José Palacios, s/n, Quart de Poblet (46930), València

Servei d'ordinadors i wifi

IMG_9950.jpg

La biblioteca compta amb ordinadors d’ús públic a l’abast dels usuaris. Per a fer ús dels mateixos és necessari identificar-se als taulells d’atenció al públic.

Els usuaris poden fer ús de la impressora, sempre que s’identifiquen amb el carnet d’usuari de la XLPV i duguen els seus propis folis.


Els ordinadors es poden reservar amb anticipació, bé personalment als taulells d'atenció al públic, bé per telèfon durant l'horari d'obertura de la biblioteca o per correu electrònic. Els menors podran fer ús dels ordinadors  sempre que estiguen autoritzats pels seus pares, mares, tutor o tutora.


Els ordinadors de consulta ràpida no admeten reserva anticipada, el seu ús és correlatiu per ordre d'arribada després de la corresponent inscripció al taulell d’atenció i informació.


La biblioteca disposa també de terminals OPAC per a la consulta del catàleg de la XLPV per part dels usuaris.


La Biblioteca és un punt d'accés a la xarxa wifi municipal que permet navegar per Internet sense necessitat de claus d'accés a qualsevol persona proveïda d'un terminal apropiat.